Davlumbaz içi yangın söndürme sistemleri, ticari mutfak planlayıcısının yangından korunma alanında ihtisas sahibi olmadığı düşünüldüğünde, belki bu konunun neden planlama çalışmalarında daima gündeme gelmediği de anlaşılabilir. Buna ek olarak, işletmeciler ve mekan sahipleri mutfak alet edevatına ayrılan bütçelerin büyük bir bölümünü öncelikle bir mutfak yangın söndürme sistemi kurulmasından ziyade, ek ya da daha üstün randımanlı cihaz alımlarına tahsis etmeye tarihsel olarak meyillidir. Davlumbaz yangın söndürme sistemleri özellikle lokanta ve otel ortamlarında konuşlu ticari mutfaklar için önemli bir risk oluşturmaktadır. Ayrıca, personel sağlık ve güvenliğine olası tehdit teşkil ettiklerinden davlumbaz yangınların işletmeler üzerinde ciddi etkileri olabilmektedir. Örneğin,davlumbaz içi yangından etkilenen işletmelerin %80 inin bir daha asla açılmamak üzere kapandığı veya 18 ayda battığı geniş ölçekte bildirilmektedir. Bu nedenle gerek personeli, gerekse binayı emniyete alacak, bunu yaparken ticari faaliyetlere asgari müdahalede bulunacak onaylanmış önlemler hayata geçirilmesi çözümler bütünün tamamlayıcı bir parçasıdır. Ticari mutfak alanlarını korumaya yönelik standartlar geçmişten beri varlığını sürdürmekle beraber, genellikle çelişkili bilgiler vermektedir. Ticari mutfak sahip ve işletmecileri, esasen maliyet sebebiyle, koruma tedbirlerini sadece yağlı derin kızartıcı gibi belli ürünler için almakta, diğer cihazları göz ardı edebilmektedir.
Yeni standardın yedinci bölümü hem lokantaları, hem de ticari mutfak tasarımcı, işletmeci ve sahiplerini ilgilendiren boyutta sabit yangın söndürme sistemleri kullanımını etkileyecektir. Ticari mutfaklar dahilindeki havalandırma tertibatlarını da ele alan standart, ilgili alanların güvenli kabul edilebilir şartlara kavuşmasını ayrıca temin edecektir.Öte yandan, güncellenen yönergeler önceki modellerden farklıdır zira, tüm tehlikeli mutfak aletleri fritöz, kömürlü ızgara ve açık tezgah ayrımı yapmaksızın olası yangın riski yüksek birimler tasnifinde değerlendirilmektedir.

Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemleri

Her ne kadar yeni standardın uygulanması daha yüksek başlangıç maliyetleri yükleyebilecek olsa da, ona uyumlu bir sistemi hayata geçirmemenin sonuçları işletmeler açısından çok daha ağır olabilir. Yeni teknik yönlendirme çerçevesi sigorta sektörü tarafından ticari mutfaklara ilişkin poliçe tanımları yapılırken dikkate alınacak görünmektedir. Belirli teçhizat ve işletme varlıkları ile işletme sürekliliğini teminat altına almanın yolu, sektör/endüstrinin geleceğini değiştirebilir. Örneğin, yangın durdurma sistemi standarda uygun olmayan bir mekanın yanması durumunda sigorta şirketleri zararı karşılamayabilir. Otel ve lokantaların ticari mutfaklarında çıkan yangınların yol açtığı mali zararın karşılanmaması ağır sonuçlar doğurabilir. Kapalı kalma maliyetleri ve faaliyette kesinti işletmenin karlılığını ciddi biçimde etkileyebilir ve muhtemelen sigorta prim tutarlarını arttırabilir. Risklerin azaltılması Cihaz değerlendirmelerinde dikkate alınması gereken kilit unsurlardan biri olası yağ yüklü buhar tehlikesidir.
Bu konu ticari mutfak risk değerlendirmelerinde en iyi uygulamaya dahil edilmediğinden, pek az bilinmektedir. Bu nedenle, bir risk değerlendirmesi yapılırken mutfak işletmecisinin tüm cihazları eşit değerlendirmeye tabi tutması, bilhassa cihazların çoğunluğu farklı tip ısı kaynakları kullanılıyorsa, hayati önem taşır. Mangal ızgarası gibi aletler doğal yakıt kullanabilmekte, ısı kaynağını kesme sistemler açısından imkansız olmaktadır.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
19.12.2007 – 2007 / 4390

Buna ek olarak, yeni uygulama yönetmeliği uyarınca, mutfak davlumbazı altındaki bir alet korunuyorsa, aynı hacimdeki tüm cihazların kendilerine has teknik özelliklere uygun olarak korunması şarttır. Bu hüküm yangın söndürme sistemleri üzerinde ikinci dereceden bir etkiye sahiptir, zira, tüm teçhizat içerisinden yalnızca randıman testlerinden geçmiş olanlar bu şartlarda meşru kabul edilmektedir. Yeni uygulama yönetmeliği piyasada önemli bir etki yaratacak gibi görünmektedir, zira hükümleri üçüncü şahıs testlerinden geçmiş düzen ve tertiplerin önemine ilave vurgu yapmaktadır. Yangından korunma sistemleri tesisat şirketleri ve imalatçıları en son teftiştarihi ve yapılan test ve muayenelerin kapsamına ilişkin teferruatları içeren belgelendirmeye mahsus tüm gerekli bilgileri vermeye özendirilecektir. Ayrıca, yalnız fabrika/imalathane eğitimli ve belgeli teknikerlerin sistem üzerinde montaj ve bakım faaliyetleri icra yeteneği olacaktır. Davlumbaz İçi Yangın Söndürme Sistemleri