Yangın sınıfları, ortaya çıkan yangının nedenlerine ya da sonuçlarına göre belirlenir. Ancak yangın sınıflarını açıklamadan yangının ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu açıklamak gerekir. Isı ve oksijenin birleşmesi sonucu meydana gelen yanma reaksiyonlarına yangın denmektedir. Yangın doğal bir afettir. Yangın coğrafi konuma zarar vermekle kalmayıp o bölge de yaşayan biyolojik unsurlarında zarar görmesini sağlar.

Yangın Nasıl Meydana Gelir?

Yangının oluşabilmesi için 3 temel faktör bulunmaktadır. Bu faktörlere yangın üçgeni denilmektedir. Peki bu 3 temel unsur nedir? Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Kâfi derecede ısı
  • Yeteri kadar oksijen
  • Yanıcı madde

Yangının oluşabilmesi için yanıcı maddenin ısı alarak tutuşma sıcaklığına erişmesi gerekir. Buna ek olarak da yüzde 16 oksijen varlığı gerekir. Yangınların oluşmasında maalesef ki gerekli tedbirlerin alınmamasından dolayı kaynaklanır. Yangınlar kendi içlerinde sınıflara ayrılmaktadır.

A Sınıfı Yangınlar

Ahşap, kâğıt, kauçuk, çöp veya plastik gibi katı maddelerden kaynaklanan yangınlardır. Odun ve kömürler de bu gruba dahil edilebilir. A sınıfı yangınlarda yanıcı maddeler bulunmaktadır. Bu katı maddeler tutuşma sıcaklığına kadar ısınırlar. Bu sıcaklık değerinde pirolize uğrayarak yanıcı gazlar meydana getirirler. Bu gazlar yanarlar. Bu katı maddelerin ısıyla temas edecekleri ve yanıcı gazlar meydana getirebileceği yüzey alanı ne kadar fazlaysa o kadar kolay yangın meydana gelecektir. Bu duruma ek olarak havada bulunan oksijen ile temas edecek yüzey alanı da önem arz eder.

Korlaşma ısıyı hapseden unsurdur. Yanıcı madde olan katının içerisinde yer alarak; gaz çıkışı olmayan ve yanmayan kısımlarında gerçekleşir. Isıyı tutarak kendi etrafında bulunan yanıcıların da tutuşma sıcaklığına gelmesine etki eder. Bu tip yangınları ya soğutarak ya da yanıcı maddeyi ortamdan uzaklaştırarak söndürme işlemi gerçekleştirebiliriz.

B Sınıfı Yangınlar

Yanıcı sıvılar, çözücüler, yağ, benzin, boyalar, cilalar ve diğer yağ bazlı ürünlerin çıkardığı yangınları kapsamaktadır. Yani yanıcı madde olarak bir sıvı ya da gaz kullanılmış olur. Bu grubun içerisinde yanıcı gazlara da bütan ve propanları örnek olarak verebiliriz.

Bu grup yaygınlar bu maddelerl