Yangın Danışmanı

Yangın, insanların can ve mal kaybına yol açan felaketlerdendir. Çeşitli sebeplerle ve farklı şekillerde oluşabilmektedir. Yangınlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde çok ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebeple felaket yaşanmadan tedbir alınmalı ve zararlar en alt düzeye çekilmelidir. Bazı kişiler ve kurumlar önlem olarak yangın danışmanlığı eğitimi almaktadırlar. Bu eğitimi veren firmalar en az hasara yönelik bilinçlendirmeyi sağlamaktadır. Şimdi yangın danışmanı ve firmaları hakkında öne çıkan detaylara bir göz atalım.

Yangın danışmanı, toplumu yangın konusunda bilinçlendirme amaçlı çalışmalar yürüten kişilere denir. Yangın danışmanları, yangının oluşmasını önleyici çeşitli çalışmalarda bulunurlar, bilgilendirici eğitimler verirler. Yangından önce ve yangın sırasında yapılması gerekenlerle ilgili tecrübelerini aktarırlar. Yalnızca kişilere değil kurumlara da eğitim verirler. Akla gelebilecek her yerde faaliyet göstermektedirler. Bu sizin binanız da olabilir, iş yeriniz veya hastaneler de. Bu görevi üstlenen kişilerin mutlaka yangın ve acil durum tecrübesinin olmasına dikkat edilmelidir. Böylece tecrübelerinden yola çıkarak önlem alma aşamasında yangın senaryoları yazarak birçok durumda etkili olabilecek sistem geliştirebilirler. Aksi halde yanlış yapılacak tek bir şey bile olumsuz olaylara yol açabilmektedir. Yangın danışmanlarının iş tanımlarının yanında çeşitli sorumlulukları da bulunmaktadır. Bunlar;

  • Yangın riskinin belirlenip çözüm önerileri sunulması,
  • Gerekli yangın kitlerinin hazırlanması,
  • Belirli periyotlarda alınan önlemlere dair kontrollerin yapılması,
  • Acil durumlar için tahliye planı yapılması ve ekiplerin oluşturulması,
  • Yangın senaryolarıyla güvenli kaçış yollarının belirlenmesi,
  • Yangından koruyacak sistemlerin ve malzemelerin test edilmesi,
  • Hem ekibin hem de bina sakinlerinin gerekli eğitimleri almasının sağlanması,
  • Denetimlerden sonra raporların hazırlanması yangın danışmanlarının sorumluluğundadır.

Yangın Danışmanı Firmaları

Yangın danışmanı firmaları Türkiye’de kısıtlı sayıda bulunmaktadır. Bunun sebeplerinden biri üniversitelerde bu alanda bölümün bulunmamasıdır. Yangın danışmanı o