Yangın Danışmanı

Yangın, insanların can ve mal kaybına yol açan felaketlerdendir. Çeşitli sebeplerle ve farklı şekillerde oluşabilmektedir. Yangınlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde çok ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebeple felaket yaşanmadan tedbir alınmalı ve zararlar en alt düzeye çekilmelidir. Bazı kişiler ve kurumlar önlem olarak yangın danışmanlığı eğitimi almaktadırlar. Bu eğitimi veren firmalar en az hasara yönelik bilinçlendirmeyi sağlamaktadır. Şimdi yangın danışmanı ve firmaları hakkında öne çıkan detaylara bir göz atalım.

Yangın danışmanı, toplumu yangın konusunda bilinçlendirme amaçlı çalışmalar yürüten kişilere denir. Yangın danışmanları, yangının oluşmasını önleyici çeşitli çalışmalarda bulunurlar, bilgilendirici eğitimler verirler. Yangından önce ve yangın sırasında yapılması gerekenlerle ilgili tecrübelerini aktarırlar. Yalnızca kişilere değil kurumlara da eğitim verirler. Akla gelebilecek her yerde faaliyet göstermektedirler. Bu sizin binanız da olabilir, iş yeriniz veya hastaneler de. Bu görevi üstlenen kişilerin mutlaka yangın ve acil durum tecrübesinin olmasına dikkat edilmelidir. Böylece tecrübelerinden yola çıkarak önlem alma aşamasında yangın senaryoları yazarak birçok durumda etkili olabilecek sistem geliştirebilirler. Aksi halde yanlış yapılacak tek bir şey bile olumsuz olaylara yol açabilmektedir. Yangın danışmanlarının iş tanımlarının yanında çeşitli sorumlulukları da bulunmaktadır. Bunlar;

 • Yangın riskinin belirlenip çözüm önerileri sunulması,
 • Gerekli yangın kitlerinin hazırlanması,
 • Belirli periyotlarda alınan önlemlere dair kontrollerin yapılması,
 • Acil durumlar için tahliye planı yapılması ve ekiplerin oluşturulması,
 • Yangın senaryolarıyla güvenli kaçış yollarının belirlenmesi,
 • Yangından koruyacak sistemlerin ve malzemelerin test edilmesi,
 • Hem ekibin hem de bina sakinlerinin gerekli eğitimleri almasının sağlanması,
 • Denetimlerden sonra raporların hazırlanması yangın danışmanlarının sorumluluğundadır.

Yangın Danışmanı Firmaları

Yangın danışmanı firmaları Türkiye’de kısıtlı sayıda bulunmaktadır. Bunun sebeplerinden biri üniversitelerde bu alanda bölümün bulunmamasıdır. Yangın danışmanı olabilmek için birkaç meslek grubundan deneyimli kişilerin sertifika eğitimi alması gerekmektedir. Mühendis veya mimar olup yangından korunma mühendisliği alanında çalışan kişiler yangın danışmanı olarak adlandırılmaktadır. Firmalar, bu alanda hizmet verecek ekibini seçerken daha önce yangın ve acil durum konusundaki tecrübelerini de dikkate almalıdırlar. Yangın danışmanı firmalarını seçerken ekibin tecrübe ve bilgisine güvenmeniz, uzman oldukları konularda danışmaktan çekinmemeniz çok önemlidir.

Anlaştığınız firmalar size binanın tasarım aşamasında ve sonrasında yaşanabilecek felaketlere karşı hizmet vermektedirler. Bir firma ile çalışmanız durumun takibinin yapılması, yasal çerçevede anlaşmanın gerçekleşmesi ve güvenilir ekipleriyle size gerekli hizmeti sunmaları açısından oldukça önemlidir. Özellikle bilinmesi gereken bir husus da yangın danışmanlığının özel ve kamu kuruluşlarında zorunlu olduğudur. Yangın danışmanı bulunmayan firmalara ciddi cezai işlemler uygulanmaktadır. Yangın Güvenliği Yönetimi binanızı, canları ve çevreyi koruması açısından çok önemlidir. Tercih ettiğiniz firma, hem şirketinizi maddi ve manevi açıdan koruyacak hem de eğitimli danışman ekibiyle size tüm desteği sağlayacaktır.

Yangın Firmalarının Görevleri

Alanında uzman olan kadrosuyla ve deneyimli ekibiyle tercih edeceğiniz yangın danışma firmalarının yerine getirmesi gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar doğru uygulanmadığı ve gerekli takipler yapılmadığında alacağınız hizmet ve sonuçları pek de faydalı olmayacaktır. Yangın danışmanlığı, hizmet verilecek olan yapının mimarisini, yangın söndürme araçlarını ve elektrik sistemlerini kontrol etmekle yükümlüdür. Bunun için daha binanın tasarım aşamasında yapının yangına uygun olup olmadığının kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu aşamanın ardından bir süreç haline denetimler, kontroller ve gereken eğitimler verilmektedir. Yangın danışma firmalarının bu süreçteki görevleri şu şekildedir;

 • Yapının tasarım aşamasında, yangın danışma firmaları mimari açıdan gerekli kontrolleri yapmaktadırlar. Yangın kaçış yollarını kontrol etmekte ve bina sakinlerinin sayısına göre çıkış yollarının yeterliliğini belirlemektedir. Yangın merdivenlerinin yönetmelikteki gibi yapılıp yapılmadığına ve acil durum anında binadakilerin yerinin nasıl tespit edileceğini saptamaktadır.
 • Yangın söndürme için gerekli teknik malzemelerin kontrolü aşamasında, yangın söndürme sistemlerinin, duman kontrol sistemlerinin ve asansörlerdeki gerekli acil durum butonlarının kontrolleri yapılmaktadır. Firmalar belirli aralıklarla haberli veya habersiz denetimlerini yapmakla yükümlüdürler.
 • Yapının elektrik sistemlerinin kontrolü aşamasında, yangın anında çalışması gereken detektörleri, ihbar butonlarını ve acil durum aydınlatmalarını test etmektedirler.

Yangın çok ciddi bir felaket haline dönüşmeden tedbir almak birincil önceliğiniz olmalıdır. Bunun için yangın danışmanlık firmalarına başvurmalı ve gereken anlaşmaları sağlamalısınız. Yangın danışmanlarının bilgi ve tecrübesine güvenmeli, bilinçlenme amaçlı verilen eğitimleri ciddiye almalısınız. Böylece olası olumsuzlukları en alt düzeye çekebilir, can ve mal kaybının önüne geçebilirsiniz.