Yangın danışmanlığı, tüm tesis yerleşiminin, üretim sureci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzeme ihtiyaçlarının tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması. Yeni kurulacak yangın sistemleri için projelendirme Raporun sunumu ardından, gerekli alt sistemlerle birlikte ihale kiti ve şartnamenin hazırlanarak teslim edilmesi. İhale sureci için danışmanlık hizmeti verilmesi. Toplanan tekliflerin uygunluğunun kontrolü. Muteahhit firma ile gerçekleştirilecek sözleşme için danışmanlık hizmeti verilmesi, Deneyimli Yangın eğitim uzmanlarımızın bilgi ve tecrübeleri ile kurumunuzun tüm değerlendirilmeleri yapılıp sizin için en uygun yangın danışmanlığı hizmeti verilecektir.

Yangın Danışmanlığı Hizmetleri

Montaj denetimi. Yapım aşamasında yangın sistem ve malzemelerinin kontrolü Sistemin teslim aşamasında testlere nezaret edilerek “olur” verilmesi. Muayyen veya gayrı muayyen zamanlarda yapılanmanın denetimi ve sonuçların raporlaştırılması. Tesis dahilinde meydana gelebilecek fizik veya üretim sureci ile ilgili değişikliklerin yangın yapılanmasına etkilerinin incelenerek sisteme uyarlanması Kapsamlı Rutin ve Acil durum Prosedürlerinin Hazırlanması Yangın, Tahliye ve Arama Kurtarma konularında rutin ve acil durum yapılanma, düzenleme ve uygulamalarını içerir prosedür setleri hazırlanacaktır. Standartlarda belirlenen kontroller icin check listlerin oluşturulması,

Yangın Danışmanlığı

 • Acil durum tahliye planlarının incelenmesi, tahliye planı yok ise hazırlanması
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması, acil durum ekibinin eğitilmesi
 • Yangın kaçış senaryolarının güncellenmesi, yok ise yapının mevcut planına göre yangın kaçış senaryolarının oluşturulması
 • Yangından önleme ve söndürme teçhizat ve malzemelerinin durum tespitlerinin yapılması.
 • Bina tahliye çıkışlarının kullanılabilirlik kontrolleri
 • Sprinkler yangın söndürme sistemlerine ait yangın pompalarının fiziki kontrolleri
 • Yangın hidrantlarının su basınç kontrolleri
 • Varsa İtfaiye aracının ve malzemelerinin faaliyet kontrolleri
 • Oluşturulan acil durum ekibi ile yangın senaryosu kapsamında yangın tatbikatı yapılması
 • Genel Yangın Eğitimi
 • Yangın önleme ve söndürme teçhizatlarının kullanım tatbikatı
 • Yapılan çalışmalar sonucunda raporlama yapılması